Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Centrum2.jpg

Station Centrum Malmö

Station Centrum på Drottninggatan 20 i Malmö är en mycket gammal och anrik brandstation, den invigdes 31 mars 1894 av Malmö stads brandkår efter att Malmö drabbats av en del storbränder och man behövde en stor station till den nya yrkesbrandkåren.

Här arbetar idag ca 100 personer. Till distrikt Centrum hör också Burlövs kommun. 

Vi arbetar mycket på den förebyggande sidan med tillsyner enligt LSO och LBE, plan- och byggremisser, kontakter med stadsbyggnadskontoret och våra områdesprogram, Brå i Burlöv mm.  

Den operativa verksamheten på distriktet svarar för ca 35 % av larmen i förbundet.  

Våra specialkunskaper på distriktet är:
• SMC (släckmedelscentralen) där vi har ett avtal och kan åka iväg med stora vattenkanoner och skumresurser vid behov.

• Vi har även förbundets vattendykare på stationen. Vi har alltid dykare i tjänst, dygnet runt alla årets dagar.

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd
Station Centrum
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Drottninggatan 20, Malmö

Tel: 046-540 46 00 (växel)