Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Burlövs brandstation

Station Burlöv

Burlövs brandstation är en deltidsstation med fyra brandmän på dagtid (vardagar) samt en styrkeledare och två brandmän i beredskap på nätter och helger. Deltidspersonalen har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på sex minuter.

På stationen i Burlöv arbetar heltids- och deltidsbrandmän och styrkeledare. En av styrkeledarrna är tillika platschef.

Den operativa styrkan är bemannad med en dagtidsstyrka på heltidstjänstgöring med fyra brandmän och en styrkeledare på dagtid (vardagar). Övrig tid bemannas stationen med två brandmän och en styrkeledare i beredskap. 

Specialområde: UAS (drönare) 

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Burlöv
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Lommavägen 39, Arlöv
Telefon: 046-540 46 00