Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Burlövs brandstation

Station Burlöv

Burlövs brandstation är en deltidsstation med två brandmän på dagtid (vardagar) samt en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap på nätter och helger. Deltidspersonalen har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på sex minuter.

I Burlövs kommun bor 17 211 invånare (2014-12-31) som omfattas av Räddningstjänsten Syds service. Kommunen är Sveriges näst minsta kommun till ytan. Här finns flera motorvägar, industrisamhälle, 280 tåg passerar per dygn, höghusbebyggelse, många invånare per kvm.

På stationen i Burlöv arbetar ca 20 deltidsbrandmän och styrkeledare. En av styrkeledarrna är tillika platschef.

Den operativa styrkan är bemannad  med två brandmän på dagtid (vardagar) samt en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap på nätter och helger. Sedan 2020 finns också en dagtidsstyrka på heltidstjänstgöring som utgår från stationen.    

Specialområde: Tankbil, lättskum.

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Burlöv
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Lommavägen 39, Arlöv
Telefon: vx 046-540 46 00