Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - covid_870.jpg

Räddningstjänsten Syd och covid-19

Vi fortsätter att prioritera och anpassa vår verksamhet

Smittspridningen av covid-19 ökar återigen i Sverige. För att begränsa smittspridningen har Folkhälsomyndigheten beslutat och återinfört nya nationella rekommendationer från den 8 december. Rekommendationerna handlar främst om att vaccinera sig, hålla avstånd (gäller även personer som är fullvaccinerade), stanna hemma samt att testa sig vid symtom. Om situationen ändras kommer fler åtgärder att vidtas för att begränsa smittspridningen. 

Som räddningstjänst är vi en samhällsviktig verksamhet. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och Region Skånes föreskrifter, råd och rekommendationer och tillämpar nödvändiga förhållningsregler inom organisationen för att bidra till en fortsatt begränsad smittspridning. Det kan till exempel handla om anpassningar i hur vi genomför övningar,  utför tillsyner och vilken skyddsutrustning vi använder på larm. Allt för att det ska vara så säkert som möjligt både för oss och för dem vi hjälper.   

Det innebär också att vi kan ställa in eller skjuta upp aktiviteter som inte bedöms som kritiska för att upprätthålla vår beredskap eller fullgöra vårt uppdrag. Till exempel förebyggande informationsaktiviteter där vi träffar invånare och skolelever.

Vi håller en god beredskap och man kan vara trygg med att vi rycker ut när vi behövs.

Vi vill uppmana alla att fortsätta följa myndigheternas råd och restriktioner. Vi har alla ett ansvar, och det är bara tillsammans som vi kan bidra till den minskade smittspridningen.

 

Nedan kan du hitta information om Coronaviruset och vart du kan vända dig om du har frågor.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information samt senaste nytt om coronaviruset samlat:

www.krisinformation.se


Folkhälsomyndighetens Skydda dig själv och andra - rekommendationer om covid-19


Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom och hur viruset smittar:

Frågor och svar om nytt coronavirus (Folkhälsomyndigheten)

 

Länsstyrelsen Skåne har upprättat en kontaktlista för stöd och hjälp i samband med coronapandemin. 


På Region Skånes hemsida finns länkar och information samlat:

Information om coronaviruset (Region Skåne)


Funderar du på om du behöver kontakta vården, läs mer på:

1177.se - Vårdguiden


Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.