Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - covid_870.jpg

Räddningstjänsten Syd och covid-19

Vi fortsätter att prioritera och anpassa vår verksamhet

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Skåne fortsätter vi att prioritera och anpassa vår verksamhet. Vi skyddar våra resurser till det som är absolut viktigast, att upprätthålla vår beredskap så att vi kan rycka ut när vi behövs och bistå både olycksdrabbade och andra aktörer i samhället.

Som räddningstjänst är vi en samhällsviktig verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och Region Skånes skärpta råd, och vi tillämpar nödvändiga förhållningsregler inom organisationen för att bidra till att begränsa smittspridningen. Det kan till exempel handla om hur vi genomför övningar, hur vi utför tillsyner och vilken skyddsutrustning vi använder på larm. Allt för att det ska vara så säkert som möjligt både för oss och för dem vi hjälper.   

Det innebär också att vi ställer in eller skjuter upp aktiviteter som inte bedöms som kritiska för att upprätthålla vår beredskap eller fullgöra vårt uppdrag. Till exempel förebyggande informationsaktiviteter där vi träffar invånare och skolelever.

Vi håller en god beredskap och man kan vara trygg med att vi rycker ut när vi behövs.

Vi vill uppmana alla till försiktighet i det här allvarliga läget och att följa myndigheternas råd och restriktioner. Vi har alla ett ansvar, och det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen.

 

Nedan kan du hitta information om Coronaviruset och vart du kan vända dig om du har frågor.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information samt senaste nytt om coronaviruset samlat:

www.krisinformation.se


Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom och hur viruset smittar:

Frågor och svar om nytt coronavirus (Folkhälsomyndigheten)

 

Länsstyrelsen Skåne har upprättat en kontaktlista för stöd och hjälp i samband med coronapandemin. 


På Region Skånes hemsida finns länkar och information samlat:

Information om coronaviruset (Region Skåne)


Funderar du på om du behöver kontakta vården, läs mer på:

1177.se - Vårdguiden


Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.