Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mötestider för direktionen

Här hittar du fastställda mötestider för Räddningstjänsten Syds direktion.

Följande datum för direktionssammanträden 2022 är fastställda:

  • 4 februari
  • 18 mars
  • 17 juni
  • 2 september 
  • 14 oktober
  • 9 december 

Mötena äger rum i Sessionssalen på brandstationen i Lund om inget annat beslutats.  

Du kan läsa mer om direktionen här.