Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mötestider för direktionen

Här hittar du fastställda mötestider för Räddningstjänsten Syds direktion.

Följande mötestider för 2019 är fastställda:
 
10 januari
14 februari
15 mars 
10 juni
17 oktober 
11 december

Samtliga möten äger rum på Station Lund i Sessionssalen.

Du kan läsa mer om direktionen här.