Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mötestider för direktionen

Här hittar du fastställda mötestider för Räddningstjänsten Syds direktion.

Följande datum för direktionssammanträden 2020 är fastställda:

  • 14 februari
  • 31 mars
  • 12 juni
  • 28 augusti
  • 16 oktober
  • 18 december

Samtliga möten äger rum på Station Lund i Sessionssalen.

Du kan läsa mer om direktionen här.