Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Britt-Marie, seniorsamordnare på Räddningstjänsten Syd, visar olika hjälpmedel som förstärker brandskyddet.

Insatser som räddar liv - för de mest sårbara

1 oktober, 2023, kl 08:37

Som seniorsamordnare på Räddningstjänsten Syd jobbar Britt-Marie med livsviktiga insatser som stärker brandskyddet för dem som är som mest sårbara om det börjar brinna.

- Alla har inte samma möjlighet att upptäcka en brand i tid eller kunna ta sig ut. Då måste det finnas andra hjälpmedel som förstärker brandskyddet, säger Britt-Marie.

Som seniorsamordnare håller hon ihop allt som rör brandsäkerhet för seniorer. Det innebär bland annat hembesök, kontakter med pensionärsföreningar, föreläsningar på mötesplatser och samverkan med äldreomsorgen i Räddningstjänsten Syds kommuner. 

Varför är seniorer mer riskutsatta?

Det är tydligt att äldre är överrepresenterade i dödsbränder. Men det inte åldern i sig som är en riskfaktor.

- Det vi ser är att olika funktionsvariationer ökar risken att drabbas av en brand. Till exempel på grund av nedsatt hörsel, syn eller rörelsesvårigheter. Även minnesproblematik och missbruk är riskfaktorer.

Samtidigt bor allt fler kvar i sina hem längre, trots att många har lika stort omvårdnadsbehov som personer på särskilt boende, och utan att brandskyddet anpassas efter deras behov. I bästa fall finns en fungerande brandvarnare, men det är inte alla som kan testa den eller byta batteri själva. Det är inte heller alla som kan höra brandvarnaren.

- Det händer att vi får larm om tjutande brandvarnare där grannar har försökt att få kontakt med den boende utan att lyckas. När styrkan kommer dit visar det sig att personen sovit gott utan att varken höra grannarna eller brandvarnaren.

Det är avgörande att vi jobbar tillsammans

Många av de som dör i bränder har redan någon form av stödinsatser, till exempel trygghetslarm eller hemtjänst.

- Det innebär att vi har möjlighet att uppmärksamma risker i hemmet, innan det händer något.

Här är en god samverkan avgörande menar Britt-Marie.

- Det handlar om att olika trygghetsskapande aktörer, såsom kommun, region och räddningstjänst, jobbar tillsammans och tar ett gemensamt ansvar för att hjälpa dem som är särskilt riskutsatta.

I sin roll som seniorsamordnare försöker Britt-Marie ständigt hitta olika former för samverkan med kommunerna, inte minst med hemtjänsten.

- I samband med händelser erbjuder vi alltid vårt stöd och kan komma med råd om lämpliga hjälpmedel. Vi utbildar också hemtjänstpersonal i hur de kan uppmärksamma personer som har behov av förstärkt brandskydd. Jag ser återkommande hur detta faktiskt räddar liv.

Några månader efter ett sådant utbildningstillfälle inträffade två allvarliga händelser. Här hade personalen identifierat att personerna var i behov av brandvarnare kopplad till trygghetslarmet. Vilket fick stor betydelse för utgången.

Det ena tillfället var en brand hos en person i rullstol. Det andra tillfället var hos en person som satt vid en överfull askkopp som började brinna. Ingen av dem kunde larma eller utrymma på egen hand. Men tack vare tidig varning kunde både hemtjänst och räddningstjänst vara snabbt på plats.

Hjälpmedel som förstärker brandskyddet

Det är långtifrån alltid som fungerande brandvarnare är tillräckligt. Men idag finns det många bra hjälpmedel som skyddar dig.

- Vi försöker att uppmärksamma både kommuner och privatpersoner på att det är viktigt att anpassa sitt brandskydd. Det kan vara ganska enkla men faktiskt livräddande insatser.

Blixtljus och vibrationsplatta
Detta är ett bra alternativ om du har svårt att höra brandvarnaren, till exempel på natten när du sover och hörapparaten ligger på sängbordet.

Trygghetslarm kopplat till brandvarnaren
I en del kommuner kan du ansöka om att få brandvarnaren kopplad till trygghetslarmet. Det ger en tidig indikering och gör att hemtjänstpersonal och räddningstjänst kan vara snabbt på plats. Hemtjänstpersonalen kan visa vägen och öppna dörrar, vilket sparar dyrbara sekunder. Vid vissa tillfällen, till exempel torrkokningar som är den vanligaste orsaken till ett larm, har personalen kunnat gå in och stänga av spisen och vädra ut röken.  

Timer eller spisvakt
För personer med minnesproblematik är det extra viktigt att ha spisvakt. En spisvakt kan bestå av olika funktioner. Ofta har den både en timerfunktion och en värmesensor som stänger av spisen vid risk för brand.

Säkra rutiner vid rökning
Rökning är den vanligaste kända orsaken vid dödsbränder. Brännmärken i kläder eller möbler är ett varningstecken. Försök att skapa säkra rutiner vid rökning. Till exempel, rök inte i sängen eller i närheten av inredning som kan börja brinna. Använd stabila tändare och askfat som står stadigt. Blöt askan innan den slängs. För att skydda mot brand i kläder och möbler finns allt från rökförkläden till flamskyddade filtar och sängkläder.

Träffa oss under oktober

Den 1 oktober är utsedd till internationell äldredag för att bland annat uppmärksamma äldres livsvillkor. Under de kommande veckorna besöker Britt-Marie flera olika aktiviteter och mötesplatser för att informera och ge råd om förstärkt brandskydd.

  • 3/10 Norrehed, Löddeköpinge
  • 5/10 Seniordagen i Arlövs församlingshem, Burlöv
  • 9/10 Trygghetsträff i stadshuset, Malmö. Räddningstjänsten Syd tillsammans med polisen, hälsa- vård och omsorg samt pensionärsföreningarna i Malmö.
  • 19/10 Balansera mera i AF-Borgen, Lund

Kontakt för mer information

Kontakta oss om du har frågor. Vi gör kostnadsfria hembesök där vi går igenom hemmiljön och de individuella behoven. Då kan vi också komma med förslag på hjälpmedel och vart du kan vända dig.

Räddningstjänsten Syd, 046-540 46 00, maila oss här eller besök oss på www.rsyd.se/senior

Toppbild: Britt-Marie, seniorsamordnare på Räddningstjänsten Syd, visar olika hjälpmedel som förstärker brandskyddet.

 

fakta om dödsbränder.jpg

 

 frågor om särskilt riskutsatt.jpg