Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - minister civilt försvar 870.jpg

Minister för civilt försvar besökte Räddningstjänsten Syd

12 oktober, 2023, kl 13:12

Under onsdagen besökte ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, Räddningstjänsten Syd på brandstationen i Malmö centrum.

Ministern anlände tillsammans med Helena Nanne, oppositionsråd, Malmö stad. De togs emot av Martin Gertsson, förbundsdirektör och Louise Bengtsson, stabschef.

Under samtalet berördes flera aktuella områden.

Bland annat räddningstjänstens uppdrag under höjd beredskap och vad kommunerna kan göra nu och framåt för att stärka förmågan.

Även projektet Tryggare Malmö och framgångarna med myndighetsgemensamma tillsynser berördes. Liksom förstärkt brandskydd för äldre och särskilt riskutsatta.

Under besöket beskrev Martin Gertsson också vilken påverkan förändringarna avseende dygnsvila förväntas få på räddningstjänsten.

- Vi hade ett ingående samtal där jag upplever att vi kunde diskutera de här högst aktuella och viktiga frågorna på ett insatt sätt, säger Martin Gertsson.

Besöket avslutades på hög höjd när Carl-Oskar Bohlin och Helena Nanne åkte upp med station Centrums stege.

Bild: Regeringskansliet