Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Hesa Fredrik.jpg

Test av viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

2 september, 2022, kl 10:55

På måndag, den 5 september kl. 15.00 testas utomhussignalen VMA, eller Hesa Fredrik som det också kallas. Med tanke på omvärldsläget och för att lindra eventuell oro vill vi betona att det är ett planerat test för att kontrollera att signalen fungerar.

Utomhussignalen testas fyra gånger årligen, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Därefter avslutas testet med en ”faran över”-signal med en sammanhållen 30-40 sekunders lång signal klockan 15.05.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Systemet med tyfonerna, som testas på måndag, är främst avsett för att varna personer som befinner sig utomhus.

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande.

Skulle VMA aktiveras vid en allvarlig händelse ska du:
• Gå inomhus
• Stänga alla ventiler, fönster, dörrar och fläktar
• Lyssna på radio P4 eller se på TV, där du får mer information.
• Ta del av information från informationsnumret 113 13
• Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal.

Läs mer om VMA på krisinformation.se 

Denna nyhet gick ut två gånger på grund av att en länk inte fungerade i första utskicket.