Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - brandman på jobbetdagen 2022.png

Brandman på jobbet-dagen

6 september, 2022, kl 11:30

Idag den 6 september uppmärksammar vi Sveriges deltidsbrandmän. Tack för att ni finns!

I Sverige finns cirka 10 000 deltidsbrandmän. Idag den 7 september uppmärksammar vi dessa och deras huvudarbetsgivare genom Brandman på jobbet-dagen. Initiativet kommer från Räddningstjänstens riksorganisation för beredskapsfrågor (RRFB) och syftar till att synliggöra våra deltidsbrandmän, men också att öka intresset för yrket.

Som deltidsbrandman har man beredskap, hemma eller på jobbet, var tredje eller fjärde vecka. Vid larm piper personsökaren och man har då runt fem minuter på sig att komma fram till brandstationen, byta om till larmställ och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan.

På Räddningstjänsten Syd har vi mer än 130 deltidsbrandmän som larmas och rycker ut på olyckor. Idag vill vi alltså uppmärksamma dem och tacka deras huvudarbetsgivare för att vi får låna dem till vårt viktiga uppdrag.

Vill du arbeta som deltidsbrandman? Här kan du läsa mer om yrket.