Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Siren för viktigt meddelande till allmänheten

Test av viktigt meddelande till allmänheten

6 december, 2021, kl 10:00

Hör du tutan klockan tre? Idag genomförs årets fjärde och sista test av Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Viktigt Meddelande till Allmänheten testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Systemet med tyfonerna, som testas idag, är främst avsett för att varna personer som befinner sig utomhus.

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad "Hesa Fredrik".

Läs mer om VMA på krisinformation.se