Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - rc_syd_870.jpg

Räddningscentral Syd tar över utalarmeringen av räddningsresurser för 21 skånska kommuner

3 maj, 2021, kl 15:01

Från och med idag, måndag 3 maj, tar Räddningscentral Syd (RC Syd) över utalarmeringen av räddningsresurser vid inträffade olyckor i 21 av Skånes kommuner. Förändringen görs för att öka förmågan och kvalitén i det initiala skedet och för att på ett bättre sätt kunna möta behoven av stöd och ledning under utalarmeringen.

Att hantera utalarmeringen av räddningsresurser från RC Syd innebär ett utökat uppdrag för vår räddningscentral, som hädanefter kommer att larma ut räddningstjänstresurser till olyckor efter inkomna samtal till SOS Alarm.

RC Syd ansvarar därmed för såväl utalarmering av räddningsresurser som för den övergripande ledningen vid räddningsinsatser inom vårt område.

Med egen utalarmering får vi högre förmåga och kvalitet i:

  • stödet till de som drabbats av en olycka,
  • utalarmering av räddningstjänstenheter,
  • stöd och information till utryckande styrkor och
  • hantering av flera samtidiga ärenden.

Övergången påverkar de 21 kommuner som är anslutna till räddningscentralen.

- Vi ser fram emot att kunna ge ännu bättre stöd både till hjälpsökande och de räddningstjänster som vi larmar till olyckorna. Tillsammans med våra nya ledningsoperatörer bildar vi ett starkt och kompetent team i den övergripande ledningen på räddningscentralen, säger Ulrika Lindmark, stf räddningschef.  

Nödnumret är alltid 112
Utalarmeringen påverkar inte larmvägarna, det är fortfarande 112 som är det nationella larmnumret. SOS Alarm fortsätter som vanligt att ta emot och hantera inkomna 112-samtal och kommer att vara de som primärt pratar med den hjälpsökande. RC Syd kommer samtidigt som intervjun pågår att lyssna på samtalet och larma räddningsresurser till platsen.

RC Syd och SOS Alarm är har en nära och tät dialog för att tillsammans kunna stödja den hjälpsökande på bästa sätt.

Samverkan om övergripande ledning och utalarmering
RC Syd drivs av Räddningstjänsten Syd (räddningstjänsten i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö kommuner) samt räddningstjänsterna i Svedala, Lomma, Staffanstorp, Trelleborg, Vellinge, Skurup, Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Landskrona, Svalöv, Höör, Hörby, Åstorp och Klippans kommuner.