Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - top_image_remember-react_870.jpg

Internationellt forum för hågkomst av Förintelsen

12 oktober, 2021, kl 11:53

Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism arrangeras av regeringen och äger rum den 13 oktober 2021.

Malmö är värdstad för forumet som äger rum på Malmömässan och förväntas samla ett stort antal stats- och regeringschefer, samt företrädare för såväl den akademiska världen som internationella organisationer.

Räddningstjänsten Syds uppdrag
Räddningstjänsten Syds uppdrag är precis som vanligt att förebygga olyckor och att snabbt och säkert genomföra räddningsinsatser av olika slag. Vi har beredskap dygnet runt för att hjälpa till om det behövs.

Forumet genomförs i samverkan mellan flera samhällsaktörer, däribland Malmö stad och Polisen, vars uppdrag är att säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Räddningstjänsten Syd har förstärkta resurser för att hantera eventuella händelser och samtidigt upprätthålla en god beredskap i hela vårt område, under tiden för forumet.  

Information från Räddningstjänsten Syd
I vårt presscenter hittar du samlad information om pressmeddelanden, nyheter, larm och kontaktuppgifter. Under Malmöforumet sker information om pågående insatser i första hand genom pressmeddelanden.

Gå till vårt presscenter

Mer information om forumet hittar du här

Malmö stad om Malmöforumet

Polisen om Malmöforumet

Regeringen om Malmöforumet

Malmö International Forum

Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism, Remember ReAct, will take place in Malmö on October 13th.

Our mission
Malmö International Forum is arranged in a safe and secure manner, in collaboration between several actors. We are the Fire and Rescue Service of Region South - our job is to prevent accidents, and to quickly and safely perform rescue operations of various kinds. We have increased emergency preparedness twenty-four seven, to help if necessary.

Follow our press releases
Information about news, press releases, alarms and contact details can be found in our press center. In the event of an accident, you will find information from us in our press releases. 

Find out more

City of Malmö - Malmö international Forum

Swedish police - Malmö international Forum

Government Offices of Sweden - Malmö international Forum