Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - aktuell_brandrisk.jpg

Aktuell brandrisk

15 juni, 2021, kl 14:18

Under våren och sommaren ökar risken för brand i skog och mark. När brandrisken är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus. Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun. Tänk på att en liten eld kan sprida sig snabbt, även när du grillar i trädgården.

Håll dig uppdaterad om aktuell brandrisk, avrådan och eventuellt eldningsförbud där du befinner dig genom att gå in på kommunens webbplats.

Brandriskprognoser för Räddningstjänsten Syds medlemskommuner (Burlöv, Eslöv, Lund, Kävlinge och Malmö) uppdateras löpande på www.rsyd.se/brandrisk

Var alltid försiktig
När brandrisken är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet om du ändå väljer att elda utomhus. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten med avstånd till brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Vid eldningsförbud
Eldningsförbud innebär generellt att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet kan omfatta aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet kan även gälla iordningställda grillplatser.

Läs mer om aktuell brandrisk, få säkra tips och länkar till mer information