Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Lödde870webb.jpg

Vi förstärker vår operativa förmåga i Löddeköpinge

24 augusti, 2020, kl 13:16

Från och med idag utökar vi vår operativa styrka på brandstationen i Löddeköpinge.

Förstärkningen innebär en utökning av ytterligare två brandmän i tjänst dygnet runt. Vi har tidigare haft förstärkt bemanning i Löddeköpinge under dagtid vardagar, men inte under kvällar och helger.

Bakgrunden till beslutet handlar om att förbättra den operativa förmågan och att vi nu får bättre förutsättningar att snabbt kunna genomföra skadeavhjälpande insatser i närområdet, oavsett när på dygnet de inträffar.

- Detta är positivt ut flera aspekter och att styrkan i Löddeköpinge nu kan genomföra rökdykningsinsatser vid larm utan att behöva invänta förstärkning från andra enheter, säger Anders Åberg, distriktschef Kävlinge.

- Utökningen ger oss bättre möjligheter till räddningsinsats såväl i närområdet som att kunna använda styrkan i Löddeköpinge som förstärkning till andra områden inom Räddningstjänsten Syd, säger Ulrika Lindmark, tf. operativ chef.  

 

Förstärkningen innebär ingen utökning av den totala personalstyrkan i Räddningstjänsten Syd, utan möjliggörs genom omfördelning av resurser som redan idag finns i förbundet.