Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Valborg2.jpg

Annorlunda valborg under pandemin, men brandrisken är densamma.

27 april, 2020, kl 15:51

Valborgsfirandet blir annorlunda i år. På grund av spridningen av covid-19 behöver vi undvika sammankomster och folksamlingar. Tänk på att hålla avstånd till andra människor även utomhus. Tänk också på att du kan hjälpa oss förebygga olyckor genom att elda rätt. Vi ber dig läsa genom våra råd samt hålla noga koll på brandriskprognoserna i din kommun och om det råder eldningsförbud.

I år måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att även valborgsfirandet ser annorlunda ut. Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor inom landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus.

Rekommendationerna från myndigheterna är också att den som känner minsta förkylningssymtom ska hålla sig undan andra personer helt och hållet.

Det traditionella valborgsfirandet i stadsparken i Lund, som varje år drar tiotusentals besökare från när och fjärran, är inställt. Vi ställer oss bakom Lunds kommuns uppmaning om att hålla sig hemma på Valborg. Mer information från Lunds kommun här:

https://lund.se/uppleva--gora/Idrott-och-motion/parker-och-gronomraden/stadsparken/valborg-i-stadsparken/

 

Brandrisk och eldning
Gräs- och skogsbränder är väderberoende och just nu är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor, enligt SMHI. När det är torrt i marken kan brandspridningen gå mycket snabbt. Därför krävs det att man är mycket försiktig när man ska elda utomhus.

Håll dig uppdaterad om brandrisken, avrådan och eventuellt eldningsförbud i din kommun. Du hittar information hos din kommuns webbplats eller Länsstyrelsen Skåne.

Information om rådande förhållanden får du även via media, räddningstjänsten men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps brandriskkartor. Dessa grundar sig på SMHI:s uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning:

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandriskprognos-for-gras--och-skogsbrander/

 

Valborgsmässoeldar

Vid planering av en valborgsmässoeld ska du ta hänsyn till flera faktorer; avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek. Observera att eldning inte får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s. 

Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden. Vid placering av valborgsmässoeldar ska rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.

Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar. En person som ansvarar för elden och dess bevakning ska utses. Den ansvarige ska se till att elden släcks senast klockan 24.00. Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen.  

 

Har du grillkoll?
Några goda råd till dig som startar grillsäsongen lagom till Valborg.

Gasolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Kontrollera att kopplingarna är täta.
 • Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.

Kolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.
 • Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats.
 • Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar efter.

Engångsgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar grillen på anvisad plats.


Grilla i det fria

 • Använd helst fältkök, t ex gasolkök.
 • Grilla bara på sand- och grusmark.
 • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.
 • Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt. Kontrollera att det inte är eldningsförbud.