Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Britt-Marie Andersson

Räddningstjänsten Syd på trygghetsträffar för seniorer

29 januari, 2020, kl 12:19

Malmö stad anordnar sex trygghetsträffar för seniorer i samarbete med Polisen och Räddningstjänsten Syd.

Trygghetsträffarna har genomförts vid flera tidigare tillfällen. Men med den senaste tidens stölder och bedrägeriförsök mot äldre i Malmö blir det trygghetsskapande arbetet särskilt aktuellt. På de sex trygghetsträffarna under våren, med start torsdagen den 30 januari, kommer deltagarna att få råd om hur man skyddar sig både mot bedragare och bränder. Britt-Marie Andersson, seniorsamordnare på Räddningstjänsten Syd, ser fram emot givande och viktiga möten.

– Hälften av de som omkommer i bränder i Sverige är över 65 år. Oftast beror det på någon funktionsnedsättning som försvårar förmågan att upptäcka en brand och agera därefter, säger hon.

På seniorträffarna kommer hon och hennes kollegor att prata med äldre om brandsäkerhet i hemmet och vilka anpassningar de kan göra för att få ett bättre brandskydd. Det finns flera hjälpmedel tillgängliga. I vissa fall går det att ansöka om spisvakt och brandvarnare med koppling till trygghetslarm.

– Om man har svårt att larma eller utrymma på egen hand, är vikten av en tidig indikering stor. Vi har sett väldigt goda effekter av brandvarnare kopplade till trygghetslarm. Det har räddat liv, säger Britt-Marie Andersson.

Tillsammans med sina kollegor genomför hon också hembesök hos seniorer för att kunna ge anpassade tips och råd. Men med anledning av bedrägeriförsöken mot äldre är det viktigt att påtala att Räddningstjänsten Syd aldrig utför oanmälda hembesök.

Om man är osäker på om det verkligen är räddningstjänsten som ringer på dörren kan man kontrollera detta genom att ringa Räddningstjänsten Syds växel på 046 – 540 46 00.

Mer om trygghetsträffarna på malmo.se

Alla våra tips om brandsäkerhet för äldre finns här.