Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Handlingsprogram_2020_fram_870.jpg

Nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten Syd

9 september, 2020, kl 14:40

Direktionen för Räddningstjänsten Syd har beslutat om ett nytt handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Handlingsprogrammet redogör för förbundets förmåga att förebygga och hantera olyckor i enlighet med identifierad riskbild, lagens krav och förbundsdirektionens inriktning.

Några av de utmaningar som beskrivs i handlingsprogrammet och som ställer krav på utveckling av Räddningstjänsten Syds förmåga de kommande åren handlar om:

  • Mer komplexa risker och riskobjekt
  • En allt snabbare teknikutveckling som både innebär möjligheter och skapar nya risker
  • En stadsutveckling som sker genom förtätning, nya byggkonstruktioner och förändrad infrastruktur som påverkar hur räddningsinsatser kan genomföras.

Tillsammans gör vi skillnad
Vår vision ”Tillsammans för ett olycksfritt samhälle” är en långsiktig inriktning för att minska antalet olyckor och på ett effektivt sätt hantera de olyckor som ändå sker.

Vår samverkan med andra aktörer i samhället har fortsatt fokus för att gemensamt kunna hantera storskaliga eller långdragna förlopp och använda samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt.

Handlingsprogrammet handlar också om hur vi kan öka kunskapen om risker och vad den enskilde själv kan göra för att förhindra eller hantera en olycka.

Att Räddningstjänsten Syd är en räddningstjänst för alla ska vara vägledande i allt arbete, såväl inom organisationen som för dem vi finns till för.

De övergripande målen är indelade i tre områden som handlar om att antalet olyckor ska minska, att följderna av olyckor ska minska samt att Räddningstjänsten Syd ska verka för invånarnas ökade trygghet.

Gå till sidan för Handlingsprogram 2020