Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Löddes nya släckbil.jpg

Nya släckbilar gör oss bättre rustade för insatser

5 oktober, 2020, kl 13:54

Utrustade med fler system för att släcka bränder kompletteras nu vår fordonspark med nya släckbilar.

Den första släckbilen levererades till station Löddeköpinge förra veckan och station Eslöv väntas ta emot sin den här veckan. Med släckbilarna får vi tillgång till nya släcksystem som ökar vår förmåga vid brand och möjliggör effektivare släckinsatser i ett tidigare skede.

Släckbilarna tillför två nya släcksystem, skärsläckare* och CAFS*, som vi idag endast har på enstaka fordon. Fördelen är att dessa släcksystem finns på bilen, vilket innebär att vi redan vid framkomst har en större verktygslåda att arbeta med och direkt tillgång till fler släckmetoder utan att behöva kalla in förstärkning. 

– Det känns bra att vi har kunnat genomföra denna investering för att utöka vår operativa förmåga vid bränder. Med de nya fordonen i drift kommer vi att ha en större möjlighet att genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser, säger Ulrika Lindmark, tf. operativ chef.

Innan släckbilarna tas i drift utbildas all operativ personal. Bilens funktioner och blåljussystem gås igenom och praktiska övningar genomförs.

Under hösten kommer även Lund och Malmö ta emot och driftsätta nya släckbilar.
Våra befintliga släckbilar kommer att omplaceras till andra platser i förbundet.

 

*Skärsläckare är ett verktyg som med vatten och ett särskilt slipmedel kan skära genom de allra flesta material och för in vattendimma i bakomliggande brandutsatta utrymmen. Det är en effektiv släckningsmetod som också innebär en bättre arbetsmiljö för rökdykare eftersom de kan angripa branden utifrån först och inte behöver genomföra en invändig rökdykning i tät brandrök.

*CAFS står för Compressed Air Foam System och är ett system som tryckluftsgenererar skum med hög släckeffekt och kraftigt reducerad vattenmängd per liter släckmedel.