Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Covid-19 bild.jpg

Med anledning av Covid-19

20 mars, 2020, kl 13:45

Räddningstjänsten Syd är en samhällsviktig verksamhet. Med anledning av Covid-19:s spridning i Sverige gör vi tuffa prioriteringar av vår verksamhet just nu för att samla resurserna till det som är absolut viktigast, att kunna rycka ut och hjälpa människor och att bistå både den enskilde och andra aktörer i samhället med det vi kan.

Vissa inplanerade aktiviteter där vi vanligtvis träffar allmänheten, till exempel barn i förskoleåldern, har därför fått skjutas på framtiden. Vi hoppas kunna genomföra dessa aktiviteter senare under året.

 

Nedan kan du hitta information om Coronaviruset och vart du kan vända dig om du har frågor.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information samt senaste nytt om coronaviruset samlat:

www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom och hur viruset smittar:

Frågor och svar om nytt coronavirus (Folkhälsomyndigheten)

På Region Skånes hemsida finns länkar och information samlat:

Information om coronaviruset (Region Skåne)

Funderar du på om du behöver kontakta vården, läs mer på:

1177.se - Vårdguiden

Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.