Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Rsyd-emblem_870.jpg

Kalla fakta om brandens första offer

15 december, 2020, kl 13:47

Äldre är överrepresenterade i dödsbränder. Samtidigt bor allt fler kvar hemma längre. Kalla fakta lyfter problematiken i ett avsnitt om ”Brandens första offer” och ifrågasätter vem som egentligen har ansvaret för brandsäkerheten.

Vi vet att risken att drabbas av en brand ökar med åldern. Det kan handla om nedsatt förmåga att uppfatta brandvarnaren eller att kunna utrymma och sätta sig i säkerhet.

Många som drabbas är kända av myndigheterna sedan tidigare och har ofta hjälp i hemmet och/eller trygghetslarm. 

Det finns flera sätt att skydda sig mot bränder, och det är extra viktigt att de som är särskilt riskutsatta har ett förstärkt brandskydd.

Det kan till exempel handla om att brandvarnaren kopplas till trygghetslarmet, och även till blixtljus eller en platta som vibrerar så att du verkligen kan uppfatta om den larmar. Ett annat viktigt hjälpmedel är spisvakt eller timer eftersom de flesta bränder i hemmet startar just på spisen.

Vi på Räddningstjänsten Syd jobbar aktivt med riktade informationsinsatser för att öka kunskapen om individanpassat brandskydd och för att lyfta fram de hjälpmedel som finns.

Vi har också etablerade samarbeten med kommunerna i vårt område och vi ser att det gör skillnad. Men trygghetsskapande åtgärder behövs i mycket större utsträckning för att skydda de som löper störst risk att drabbas.

Därför välkomnar vi att den här problematiken uppmärksammas.

Vid frågor kontakta enhetschef för samhällssäkerhet på 0708-64 62 37.