Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - ÅR2019_2.jpg

Ett samhälle i förändring, riskbild och en effektivare beredskap

22 april, 2020, kl 12:39

2019 har varit ett år där totalförsvarsplaneringen, allas vår förmåga att leda och hantera stora och komplexa scenarier och det ökade antalet sprängningar och skjutningar – inte minst i vårt område – varit högt upp på den nationella agendan.

Årsredovisning 2019 är klar och fastställdes av direktionen vid sitt sammanträde den 31 mars. Senare samma dag beslutade våra revisorer om revisionsberättelsen.

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet.

Årsredovisningen tar övergripande upp vår verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för 2019. I måluppfyllelsen görs också en översiktlig uppföljning av förbundets effektmål utifrån den nu avslutade ordinarie handlingsprogramperioden 2016–2019.

Under 2019 har vi lagt en hel del kraft på att titta närmare på riskbilden och hur den kan förväntas utvecklas. Vi har tittat på var våra resurser behöver finnas för att kunna vara på rätt plats i rätt tid. Och vi har dykt på djupet i vår förmåga att hantera ett antal olika olycksscenarion för att identifiera var vi behöver förstärka oss. Allt för att kunna rikta in vår verksamhet så träffsäkert och effektivt som möjligt utifrån vårt uppdrag.

Beredskapen på stationerna i Eslöv, Löddeköpinge och Kävlinge, samt larmbefälsbemanningen har utökats. Dessutom har under årets sista månad dagtidsstyrkor införts i Lund och Burlöv. Syftet med dagtidsstyrkorna är att förkorta framkomsttiderna och öka slagkraften, samtidigt som verksamhetens behov av flexibilitet möts.

Under 2019 har vi genomfört vi 815 externa utbildningar. Våra instruktörer utbildade därmed runt 12 000 personer inom grundläggande brandskydd, HLR och första hjälpen, heta arbeten, SBA (Systematiskt brandskyddsarbete), föreståndare brandfarlig vara och naturgas. Vi har också genomfört ambassadörsprogram där eleverna och deltagarna lär sig grundläggande brandskydd - kunskap som de sedan för vidare och utbildar sina skolkamrater och boende i sitt lokalområde.

Förskolebarn har varit årets stora satsning i Burlöv och på våra stationer i Malmö. Under några intensiva dagar tog vi emot runt 1000 barn som fick lära känna Räddningstjänsten Syd och öka sina kunskaper om brand och säkerhet.

Under året har totalt 40 nya medarbetare rekryterats till både tillsvidare- och visstidsanställningar. Bland de rekryterade finns brandmän, brandingenjörer, brandinspektörer, tekniker, kommunikatör, HR-konsulter och nämndsekreterare.