Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - 190624_varning-brandrisk.jpg

Var mycket försiktig vid grillning och eldning i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

25 juli, 2019, kl 13:15

Det är just nu väldigt torrt. Vi avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark. Om du ändå eldar eller grillar ber vi dig att vara mycket försiktig.

Använd fasta grillplatser som är byggda för att minska risken för brandspridning, till exempelvis kommunens iordningställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten och håll den på avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. 

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun. Du hittar information hos din kommun, Länsstyrelsen och Din säkerhet.

Kommuner
Burlöv
Eslöv
Kävlinge
Lund
Malmö