Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stor insats vid brand i Malmö

14 juni, 2019, kl 16:41

Insatsen i samband med branden i ett flerbostadshus i Malmö kommer att fortsätta under natten till lördag.

Det var klockan 00:42 som larmet om en brand i en fastighet på Västra Rönneholmsvägen i Malmö inkom. När enheter från Räddningstjänsten Syd anlände konstaterades utvecklad brand på vinden. Rökdykare sattes in för att försöka släcka vinden i kombination med yttre släckning via höjdfordon.

Hela fastigheten utrymdes och Malmö stad anordnade en uppsamlingsplats för de 44 drabbade personerna på en skola i närheten. Samtidigt styrdes släckningsarbetet om till utvändig släckning på grund av risken för ras.

Ett stort antal enheter från flera räddningstjänster i Skåne har varit på plats under natten och dagen. Arbetet med att begränsa spridningen till närliggande fastigheter har varit framgångsrikt och spridningsrisken bedöms som låg. Däremot har småbränder i det drabbade huset hanterats under fredagen.

Kranbilar, specialenhet för räddningsinsatser i rasmassor och byggnadsteknisk expertis har under dagen arbetat med att säkra konstruktionen och göra det möjligt att släcka invändigt. Detta arbete pågår fortfarande.

Under hela natten mot lördag kommer det också att finnas enheter på plats för att bevaka.

Vindsvåningen och våningsplan fyra har drabbats av omfattande brandskador och hela fastigheten är rök- och vattenskadad. Det finns däremot inga kända personskador.

Orsaken till branden är inte fastställd och kommer att utredas av Polisen.

På malmo.se informerar Malmö stad om stöd till de drabbade