Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - brandbil_870.jpg

En viktig signal för blåljuspersonalens arbetsvillkor och förutsättningar

22 maj, 2019, kl 12:00

Vid en insats i Lund i oktober blev en styrkeledare på Räddningstjänsten Syd angripen av en man som uppträdde hotfullt och hindrade släckningsarbetet. Idag meddelade Lunds Tingsrätt att mannen döms för förgripelse mot tjänsteman.

Det var i samband med en brand som styrkeledaren blev angripen på olycksplats av en man som uppträdde hotfullt och hindrade släckningsarbetet. Styrkeledaren försökte värja sig och anropade även polis. Det hela trappades upp och slutade till sist med handgemäng.

Mannen åtalades för förgripelse mot tjänsteman, men förnekade brott. Idag meddelade Lunds Tingsrätt att mannan döms till dagsböter och skadestånd.

- Det är en stor lättnad, och en viktig signal. Såhär beter man sig inte mot räddningstjänstens personal. Vi är där för att hjälpa till. Det är oerhört allvarligt att man hindrar en räddningsinsats, säger Linda Kazmierczak, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Syd.

- Jag var med vid rättegången, och jag är besviken över att en vuxen människa inte ens står vid sina handlingar. Men det är skönt att samhället har sagt sitt, med klart besked. Och framför allt viktigt att den styrkeledare som utsatts får lägga detta bakom sig nu, säger Linda Kazmierczak.