Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Årsredovisning 2018framsida.jpg

Ny organisation, samverkan och utveckling

22 mars, 2019, kl 10:14

2018 var året då vi gick igång med en ny organisation, en förändringsprocess som landade väl. Det var också ett år med skogsbränder, ett ökat fokus på terrorhot och utveckling av vår kärnverksamhet. Förstärkt samverkan internt och externt har haft positiv effekt på mycket av det vi har gjort under 2018

Årsredovisning 2018 fastställdes av direktionen 15 mars och godkändes av revisionen samma dag.

Här kan du läsa årsredovisningen för 2018 i sin helhet.

Du kommer bland annat hitta mer om:

Tryggare Malmö: En särskild satsning

Hur kommer vi åt verksamheter och illegala företeelser som motverkar tryggheten i staden? En satsning med myndighetsgemensamma tillsyner har visat sig vara mycket effektivt.

Nyanlända ungdomar blir brandambassadörer

Hur når vi målgruppen nyanlända barn och ungdomar? Ett samarbete med Mosaikskolan i Malmö som undervisar nyanlända barn och ungdomar har visat sig vara framgångsrikt. Vi utbildar brandambassadörer som går själva är elever på skolan, de i sin tur utbildar sina medelever.

PDV- Pågående dödligt våld  

Hur förbereder vi oss för det otänkbara? Vår operativa organisation har utvecklat och övat sin förmåga gällande insatser med PDV, i samverkan med bland annat polis och ambulans. Vi har också stort fokus på kriskommunikation.

Sommarens skogsbränder

Hur kan vi här nere i Skåne vara till hjälp när räddningstjänster flera hundra mil undan är i akut behov av stöd? Jo, självklart ställer vi upp med resurser, fordon och materiell.

Historisk konferens

För första gång arrangerades en nordisk konferens med fokus på jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. Räddningstjänsten Syd stod värd och från scenen kunde vi bland annat höra myndigheterna från Sverige, Danmark och Norge uttrycka sitt fulla stöd i denna fråga.