Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Valborg.jpg

Valborg

29 april, 2019, kl 10:54

Det är torrt på sina håll och de lokala förhållandena varierar, så vi ber dig som ansvarar för Valborgsbål och grillning att hålla koll på vad som gäller i ditt område och vidta största försiktighet.

I Räddningstjänsten Syds kommuner (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund, malmö) råder för närvarande inget eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av respektive kommun eller av Länsstyrelsen om det gäller hela länet. Ta reda på vad som gäller i din kommun.

Valborgsmässoeldar
Vid planering av ett majbål ska du ta hänsyn till avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek. Observera att eldning inte får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s. 

Att tänka på

 • Det kan krävas polistillstånd för valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.
 • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
 • Vid placering av valborgsmässoeldar bör rökens påverkan minimeras för kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75m rekommenderas.
 • Brandsläckningsutrustning ska finnas lättillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
 • En person ska utses som ansvarar för att bevaka elden. Den ansvarige ska se till att elden släcks senast klockan 24.00.
 • Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen. Fastighetsägaren kan ha synpunker på när och var eldning kan ske.

Några nyttiga länkar:

Gå till sidan om brandrisk på Din säkerhet

Elda i trädgården (Din säkerhet)

Elda i naturen (Din säkerhet)

 

Tänker du grilla?

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för att få veta var du får elda. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner så det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för det aktuella området.

Här följer våra råd och rekommendationer:

Gasolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Kontrollera att kopplingarna är täta.
 • Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.

Kolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.
 • Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats.
 • Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar efter.

Engångsgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar grillen på anvisad plats.


Grilla i det fria

 • Använd helst fältkök, t ex gasolkök.
 • Grilla bara på sand- och grusmark.
 • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.
 • Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt. Kontrollera att det inte är eldningsförbud.