Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - BM_seniorvecka.jpg

Fokus på brandskydd för seniorer

21 september, 2018, kl 08:27

"Alla har vi samma brandskydd fast vi egentligen har olika behov. Alla kan inte utrymma lika snabbt, alla kan inte upptäcka en brand i tid, alla kan inte agera snabbt om det börjar brinna."

Britt-Marie Andersson är Räddningstjänsten Syds seniorsamordnare. Hon håller ihop allt som rör brandsäkerhet för seniorer. Det innebär bland annat kontakter med pensionärsföreningar och äldreomsorgen i våra medlemskommuner.

– Seniorer är en av räddningstjänstens prioriterade målgrupper, där vi ser att olika funktionsnedsättningar ökar riskerna att drabbas av brand och andra olyckor. Nästan nio av tio dödsbränder inträffar i bostäder och den vanligaste kända orsaken är rökning som står för nästan en tredjedel av dödsbränderna.

Hur jobbar räddningstjänsten med brandsäkerhet för seniorer?
– Vi försöker uppmärksamma både kommuner och allmänheten på att det är viktigt att anpassa sitt brandskydd. Allt fler bor hemma idag trots att de har lika stort omvårdnadsbehov som de personer som bor på ett särskilt boende. I dag har de tur om de har en fungerande brandvarnare, alla har inte ens möjlighet att testa den och byta batteri.

Vilka samarbeten har räddningstjänsten med kommuner och andra organisationer?
– I en del kommuner har vi utbildat hemtjänstens personal i en checklista som hjälper till att identifiera vilka personer som har behov av att förstärkt brandskydd. Här har vi kunnat se att vår samverkan både har lyckats förhindra och begränsa en brand, faktiskt även räddat liv. En brandvarnare kopplat till ett trygghetslarm gör att vi får en tidig indikering som går både till hemtjänsten och till oss. Oftast hinner hemtjänstpersonalen dit före oss. De hjälper oss att visa vägen och öppnar dörrar, vilket sparar dyrbara sekunder. Vid en del tillfällen då det har varit torrkokningar, som är den vanligaste orsaken till ett larm, har de gått in och stängt spisen och börja vädra. 

Andra samverkanspartners är överförmyndarenheten med sina gode män, äldrevårdsavdelningen i Lund samt en del team som arbetar med minnesproblematik (demensteam). Räddningstjänsten gör hembesök, är ute på mötesplatser och försöker sprida informationen till så många som möjligt. 

Vad kan jag göra som anhörig?
– Du kan hjälpa och stödja närstående att se över brandskyddet. Testa deras brandvarnare då och då och hjälp dem gärna att byta batteri. Ibland kan även brandskyddet förbättras.

Tankar man bör ha med sig är:

  • Hör min mamma brandvarnaren hon lägger av sin hörapparat till natten?
  • Kan hon släcka en mindre brand, om inte, kan hon ta sig ut ur bostaden själv?
  • Klarar hon av att larma 112? Finns det minnesproblematik, finns det förmåga att ta sig till telefonen för att larma?


Vad gör jag om mina föräldrar inte kan höra brandvarnaren eller börjar glömma saker?
– Det finns en del hjälpmedel, känner du dig osäker är du välkommen att höra av sig till oss. Det finns till exempel brandvarnare som är kopplade till trygghetslarm, hjälpmedel för att kunna uppfatta brandvarnaren och en spisvakt som slår av strömmen till spisen vid ett visst antal grader. Hjälpmedel för att kunna uppfatta brandvarnaren kan till och med vara kostnadsfritt om man uppfyller Region Skånes hörselnedsättningskrav. Det finns också hjälpmedel som rökförkläde, flamsäkra lakan och mycket mer.

Mer information om brandsäkerhet för seniorer hittar du här.


Räddningstjänsten Syd arrangerar en säkerhetsdag för seniorer på Eslövs brandstation den 9/10 tillsammans med Eslövs kommun. Dagen blir full av aktiviteter, föreläsningar, utställare och mycket annat. 

Mer information om säkerhetsdagen hittar du här.


Här kan du träffa oss i oktober:

1 oktober

 

Mötesplats Tuppen, Malmö 

   

Äldredagen

 

2 oktober

 

AF-borgen, Lund

 

Balansera Mera

 

3 oktober

 

Burlöv

 

Må Bra-dagarna

 

9 oktober

 

Brandstationen i Eslöv

 

Säkerhetsdag för seniorer