Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - MBU_Burlov870.jpg

Räddningstjänsten Syd i nytt ungdomsprojekt i Burlövs kommun

7 september, 2018, kl 15:00

Vi är en av flera aktörer som utbildar ungdomar i Burlöv.

Den 5 september gick startskottet till Människan bakom uniformen (MBU) i Burlöv. MBU är en verksamhet där ungdomar får chans att träffa och lära känna personer som arbetar i uniformsbärande yrken såsom räddningstjänst, polis och ambulans. Det är ett samarbete med kommunen som syftar till att skapa förståelse och samförstånd mellan ungdomarna och organisationerna, men också till att väcka intresse för dessa yrken bland ungdomar. Konceptet kommer från Göteborg där det startade som ett projekt 2010. Men det övergick snabbt till ett inslag i den ordinarie verksamheten, och har sedan dess spridit sig till många kommuner runt om i Sverige.

Räddningstjänsten Syd har medverkat i MBU i Eslövs kommun mellan 2011 och 2017. Och nu har det alltså kommit till Burlövs kommun. Under tio tillfällen i höst kommer ett tiotal ungdomar från Burlöv att träffa representanter från Räddningstjänsten Syd, Polisen, kommunen, vaktbolag, ambulans och socialtjänst. På programmet står bland annat ett besök på vår ledningscentral och en av våra brandstationer, brandkunskap med rökdykning och ett övningsscenario med trafikolycka. Deltagarna kommer också att få öva hjärt- lungräddning (HLR) med ambulansen, besöka en polisstation med mera.

För Burlövs kommun är detta första gången MBU arrangeras, och intresset har varit stort. - När vi nu startar MBU i Burlöv är det med målet att ungdomarna i projektet ska få en chans att lära känna varandra och träffa människor i uniform, såsom polis, ambulanspersonal, räddningstjänst och väktare, för att de ska få se och lära de förhållanden de arbetar under, säger Faton Elioti, projektledare från ungdomsgruppen i Burlövs kommun.

Vid starten i onsdags träffades alla deltagarna vid aktivitetsgården Betan i Burlöv. Och det första tillfället handlade om att lära känna varandra och introduceras i MBU.

- Det var ett stort intresse bland både deltagare och arrangörer och de var väldigt intresserade och engagerade, säger Braem Sager som är en av gruppledarna för MBU och arbetar som socionom på Räddningstjänsten Syd.