Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - upp_ner_EL_rsyd_870x580px.jpg

Räddningstjänsten Syd deltar i den nationella krisberedskapsveckan

28 maj, 2018, kl 09:00

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Vad kan du själv göra och bidra med i en större samhällskris? Det är budskapen i den nationella Krisberedskapsveckan.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Det här är viktig kunskap för att kunna förbereda sig inför en händelse. Men också för att kunna hjälpa andra, säger Louise Bengtsson, enhetschef för samhällssäkerhet på Räddningstjänsten Syd.

Vill du veta hur du kan förbereda dig inför en kris? Läs mer på våra sidor om krisberedskap. https://www.rsyd.se/hem-och-fritid/krisberedskap/

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).