Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - grasbrand.jpg

Eldningsförbud utfärdat i södra Skåne

23 maj, 2018, kl 15:59

Den senaste tidens sommarvärme och solsken innebär att det är mycket torrt i markerna. Det är stor risk för antändning och brandspridning i terrängen. Mot bakgrund av detta har kommunerna i Södra Skåne beslutat om eldningsförbud.

Detta innebär att det nu råder eldningsförbud i hela Skåne. SMHIs brandriskprognoser pekar på stor risk för antändning och brandspridning i terrängen.

Mot bakgrund av detta har kommunerna i Södra Skåne (Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn) beslutat om eldningsförbud enligt 2 kap 7 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Detta innebär att det nu råder eldningsförbud i hela Skåne.

Vad betyder egentligen eldningsförbud?
Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län.

Kontrollera alltid med kommunen och länsstyrelsen vad som är tillåtet där du befinner dig. På vissa områden kan det vara tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall får du även använda fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt med eller nära marken.

Det räcker med en gnista
Eldningsförbud utfärdas för att risken är stor för brand och brandspridning, även en liten gnista kan få allvarliga följder.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall.
Läs mer på https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/eldningsforbud/

Följ prognosen
Här kan du se prognosen för gräsbrandrisk och aktuell femdygnsprognos.
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn

Ladda ner appen "Brandrisk ute" som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och  http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/Appen-BRANDRISK-Ute/


Om du har frågor
Vid frågor kontakta din kommun via växeln. Du ser också länkar nedan till kommunerna och informationen de gått ut med.