Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - grasbrand.jpg

Eldningsförbud i Skåne

25 juli, 2018, kl 15:59

Uppdaterad 13 augusti. Länsstyrelsen Skåne har nu lättat på det totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne som har gällt från den 23 juli.

Det råder fortfarande eldförbud i Skåne och det är förbjudet att elda och grilla i hela Skåne län - ett beslut från Länsstyrelsen Skåne från och med den 23 juli (inklusive egen tomtmark från den 25 juli). Brandrisken är fortsatt hög och det innebär att det är stor risk för antändning och brandspridning i terrängen.

Från och med kl. 16.00 den 13 augusti är det dock tillåtet att grilla på egen tomt igen, om grillen är upphöjd från marken, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls, meddelar Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande på måndagen.

Vad betyder egentligen eldningsförbud?
Det innebär att du inte får elda eller grilla i Skåne vid fasta grillplatser, använda campingkök eller engångsgrillar, grilla på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök oavsett typ av bränsle
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (ej heller med stenring och vid fasta grillplatser)
  • använda pyrotekniska artiklar utomhus

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet omfattar inte:

  • Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningen definition.
  • grillning på egen tomt, om grillen är upphöjd från marken, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig.
  • yrkesmässig matlagning som använder öppen låga eller liknande inom fast eller tillfälligt restaurangområde, dock får matlagning enbart ske på icke brännbar yta, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Släckutrustningen måste vara dimensionerad till aktuell verksamhet.

Var uppmärksam på att det inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall.

Får jag använda elgrill?
Elektrisk grill är tillåten utomhus, men vi uppmanar till största försiktighet eftersom elgrillar blir varma. Använd försiktighetsåtgärder och hjälpmedel för släckning nära till hands vid alla situationer där brand kan uppstå.

Mer information
Du hittar aktuell och uppdaterad information på Länsstyrelsen Skånes hemsida 

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i Sveriges Radio P4.

Krisinformation.se kan allmänheten dygnet runt få tillgång till snabb, tillförlitlig och samlad krisinformation från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Följ prognosen
Här kan du se prognosen för gräsbrandrisk och aktuell femdygnsprognos.
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn

Ladda ner appen "Brandrisk ute" som hjälper dig att hålla koll på brandrisken.
http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/Appen-BRANDRISK-Ute/