Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - blåljus870_ppp.jpg

Blåljusutredningen – positivt för räddningstjänsten

19 januari, 2018, kl 12:01

Utredningen föreslår bland annat att det ska bli straffbart att angripa blåljuspersonal när de utför sitt arbete

I veckan har riksåklagaren Anders Perklev lämnat över ett s k delbetänkande till justitieminister Morgan Johansson avseende hot och våld mot blåljuspersonal. I delbetänkandet föreslås ett straffrättsligt skydd för blåljuspersonal med anledning av angrepp som riktats mot personal inom räddningstjänst, polis och ambulans. Utredningen föreslår att ett nytt brott, blåljussabotage, förs in i Brottsbalken för att ytterligare skydda blåljuspersonal samt för att tydliggöra allvaret i brottet. Förslaget ska nu ut på remiss och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

För oss är det här förslaget positiva nyheter. Det innebär att man ser allvaret i den här typen av angrepp som har förekommit de senaste åren. Förseelsen blir allvarligare och föreslås nu bli ett brott som gör det straffbart att angripa eller hindra oss i vårt uppdrag.

Blåljusutredningen, som leds av riksåklagaren Anders Perklev, har syftat till att skapa ett straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och tillsattes av regeringen december 2016. Och i somras träffade representanter från Räddningstjänsten Syd Perklev på Rosengård i Malmö för att samtala kring blåljusutredningen och hur angrepp mot oss påverkar vårt uppdrag. Vi fick ge vår bild och dela med oss av våra erfarenheter kring hot och angrepp mot vår personal. Och den yttersta konsekvensen av att drabbas av angrepp under en insats är att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag. 

Läs om blåljusutredningen på regeringskansliets hemsida.

Foto: Patrick Persson