Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - ÅR2017_front.jpg

Fokus på framtid och samverkan

29 mars, 2018, kl 10:09

Vid sitt sammanträde i mitten av mars fastställde direktionen vår årsredovisning som sedan godkändes av revisionen. 2017 var året då vi tillsatte en ny förbundsdirektör och tittade på verksamheten med delvis nya ögon och vände på en del stenar. Efter tio år av utveckling, förnyelse och resultat under ledning av tidigare förbundsdirektör Per Widlundh var det dags för Linda Kazmierczak att ta vid och orientera mot framtiden.

Under 2017 fortsatte arbetet utifrån det nya handlingsprogrammet för 2016-2019. Vi har stärkt vår förmåga att hantera scenario med pågående dödligt våld och masskadeutfall, genomfört tillsyner tillsammans med andra myndigheter och kommunala förvaltningar i Malmö, och lanserat en ny utbildning för barn i förskoleåldern. 

Nedan kan du läsa ett axplock, och här kan du läsa årsredovisningen 2017 i sin helhet.

Orientering mot framtiden och nya riskbilder
2017 har varit ett år av att sätta nya riskbilder på agendan för räddningstjänsten. Med utgångspunkt i den rapport om Framtidens räddningstjänst som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade vid årsskiftet 2016/2017, har direktionen fört dialog om de framtida utmaningarna i allt från terrorhot till klimatförändringar och attitydförändringar i samhället.

Lokal samverkan
Vi vill vara ett stöd till kommunerna och skolförvaltningarna i deras arbete för en trygg och säker skolmiljö. Lokal samverkan är nyckeln för att lyckas. Regelbundna samverkansmöten är etablerade i samtliga medlemskommuner ("Örat mot marken", snö-möte eller operativt säkerhetsmöte) där även polis och socialtjänst deltar. Fokus på dessa träffar är att fånga inträffade händelser och gemensamt finna åtgärder för att stoppa en händelseutveckling eller förbättra det förebyggande arbetet.

Fokus på äldres säkerhet
Äldresäkerhetsveckan 2017 blev vår mest omfattande hittills med en seniordag på vår station i Löddeköpinge och deltagande på seniormässor i Lund och Burlöv. Dessutom besökte vi fem olika mötesplatser för seniorer i Malmö där vi informerade om brandskydd. Anpassade hembesök hos äldre och arbetet med förstärkt brandskydd har pågått under hela året.

Pyroteknik i offentliga miljöer
Under året gjorde vi en film om riskerna med pyroteknik i offentliga miljöer. Filmen användes bland annat av åklagaren i en rättsprocess och var så pass övertygande att räddningstjänsten inte behövde vittna som sakkunniga vid rättegången. Filmen har även fått stor spridning inom polismyndigheten och andra räddningstjänster både i Sverige och övriga Norden.

Deltidsstationerna tar plats i sociala medier 
I sociala medier har det blivit tillökning med lokala Facebooksidor för våra RiB-stationer som drivs av engagerade medarbetare. Värt att nämna är station Genarp som nådde över 65 000 personer och även fick medial uppmärksamhet för ett inlägg om att förebygga bränder i stallmiljö.