Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Siren för viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten

4 december, 2017, kl 10:16

Idag genomförs årets fjärde och sista test av VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Hör du tutan klockan tre idag? VMA testas den första helgfria måndagen i september.

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Berätta om du hörde tutan
Hjälp Krisinformation.se att samla information om hur många som hörde tutan denna gång. Genom att svara Ja eller Nej samt markera på en karta var du befann dig när ”Viktigt meddelande” testades bidrar du till att samla information om hur tutorna fungerar.

Här lämnar du ditt svar 

Här kan du läsa mer om VMA