Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - rökdykning_3_870.jpg

Räddningstjänsten Syd övar på sjukhusområdet i Malmö

6 oktober, 2017, kl 11:23

Under vecka 41 och 42, med start den 9 oktober, kommer Räddningstjänsten Syd att öva komplicerad rökdykning i tomma lokaler på sjukhusområdet i Malmö. Övningarna sker på vardagar under dagtid.

Under dessa två veckor kommer olika scenarion att övas. Till exempel brand på sjukhus, brand på byggarbetsplats och utrymning av nödställda med höjdfordon.

Vissa moment samövas med Polisen och med Hovedstadens beredskab (Köpenhamn), som en del av vår samverkan för att ha ett utbyte gällande arbetsmetoder etc.

Även Region Skånes organisation för projektet ”Nya sjukhusområdet Malmö” kommer att öva personal och entreprenörer enligt sina säkerhetsrutiner vid olika händelser.

Under övningarna kommer mycket personal och ett flertal utryckningsfordon från räddningstjänst och Polis att finnas på området.

Det kan även förekomma ljudeffekter och iscensatt rök, som är helt ofarlig.

Kontaktpersoner

Räddningstjänsten Syd:
Johan Nilsson, övningskoordinator, +46 (0)73 154 60 86, e-post

Projektet Nya Sjukhusområdet Malmö:
Stefan Arntag, Arbetsmiljöledare, +46 (0)10 484 49 32, e-post              

Skanska Sverige AB:
Alexander Svensson, BAS-U, +46 (0)10 448 81 93, e-post