Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linda Kazmierczak ny förbundsdirektör

16 januari, 2017, kl 10:00

Idag börjar Linda Kazmierczak som vår nya förbundsdirektör. Utnämningen blev klar i oktober i fjor, och hon tillträder nu när företrädaren Per Widlundh går i pension.

Linda Kazmierczak kommer närmast från Länsstyrelsen i Kronobergs län där hon varit beredskapsdirektör sedan 2008. I den rollen har hon bland annat byggt upp och utvecklat former för samverkan mellan krishanteringssystemets olika aktörer på både operativ och strategisk nivå. Hon har också arbetat nationellt med frågor om ledning och samverkan.

- I mitt tidigare arbete har jag sett räddningstjänsten från ett annat håll, och vet vilken central roll räddningstjänsten har och kan ha för att utveckla samverkan för att förebygga och hantera olyckor och kriser i samhället, säger Linda Kazmierczak.

- Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppgiften, men också med övertygelsen att jag tillsammans med alla kompetenta medarbetare både ska kunna förvalta och fortsätta utveckla Räddningstjänsten Syd.

Linda Kazmierczak har tidigare undervisat i psykologi på Växjö universitet (nuvarande Linnéuniversitetet), bland annat inom polisutbildningen, och hon har arbetat med utbildning av chefsgrupper och organisationsutveckling i olika former.

- Med sin bakgrund och kompetens kommer Linda Kazmierczak fortsätta att både driva och utveckla Räddningstjänsten Syd, säger förbundsdirektionens ordförande Susanne Jönsson. Det blir spännande med en förbundsdirektör som kommer från en annan verksamhet, och då kan se organisationen utifrån ett annat perspektiv. 

Varmt välkommen till oss Linda Kazmierczak!