Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - upp_ner_EL_rsyd_870x580px.jpg

Räddningstjänsten Syd deltar i nationell krisberedskapsvecka

8 maj, 2017, kl 07:50

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Vad kan du själv göra och bidra med i en större samhällskris? Någon gång händer det - frågan är bara när. Det är budskapen i Krisberedskapsveckan som startar idag.

Välinformerade och engagerade invånare som själva kan agera och fatta beslut är en viktig tillgång vid en samhällskris. Räddningstjänsten Syd deltar i Krisberedskapsveckan den 8-14 maj för att uppmärksamma individens eget ansvar och krisberedskap inför och under en större samhällskris.  

Bakom Krisberedskapsveckan står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Sveriges kommuner, och kampanjen är en nationell satsning som fokuserar på den enskildes beredskap inför samhällskriser av olika slag. Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligen återkommande.

- Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser. Men vi ska också informera och underlätta för den enskilde att ta ansvar för sin egen säkerhet och beredskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan; för att uppmärksamma individens egenansvar och visa hur man själv kan förbereda sig inför och agera vid en samhällskris, säger Linda Kazmierczak, förbundsdirektör.

 

Hur kan du förbereda dig inför en större kris? Vi berättar hur!
Följ vår digitala kampanj här på webbplatsen och i våra sociala medier, där vi varje dag presenterar ett nytt tema inom krisberedskap. Vi tipsar om bra saker att ha hemma och ger våra råd på hur du kan förbereda dig inför en kris.

 

Krisberedskap viktigt men få vet hur man ska agera
Studier visar att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten. Enligt en undersökning som MSB har gjort inför Krisberedskapsveckan anser närmare åtta av tio personer bosatta i Sverige att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig inför en samhällskris. Källa: MSB