Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Valborg2017_puff.jpg

Elda rätt på Valborg

27 april, 2017, kl 09:15

Fira in våren genom att elda på rätt sätt. Vi ger dig goda råd för både stora bål och en grillkväll i trädgården.

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för att få veta var du får elda. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner så det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för det aktuella området. Tänk på att det krävs polistillstånd för Valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.

Räddningstjänsten eller länsstyrelsen utfärdar eldningsförbud under vissa väderförhållanden. Information om rådande förhållanden får du i media, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps brandriskkartor. Dessa grundar sig på SMHI:s uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning.
Du kan också ladda ner appen Brandrisk ute som hjälper dig att ha koll på risken för gräs- och skogsbränder. http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/Appen-BRANDRISK-Ute/

Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden. Vid placering av valborgsmässoeldar ska rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.

Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar. En person som ansvarar för elden och dess bevakning ska utses. Den ansvarige ska se till att elden släcks senast klockan 24.00. Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen.


Har du grillkoll?

Några goda råd till dig som startar grillsäsongen lagom till Valborg.

Gasolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Kontrollera att kopplingarna är täta.
 • Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.

Kolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.
 • Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats.
 • Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar efter.

Engångsgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar grillen på anvisad plats.


Grilla i det fria

 • Använd helst fältkök, t ex gasolkök.
 • Grilla bara på sand- och grusmark.
 • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.
 • Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt. Kontrollera att det inte är eldningsförbud.