Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - år_framsida870.jpg

Ett år med färre trafikolyckor, ökad upplevd trygghet och ett nytt handlingsprogram

27 mars, 2017, kl 13:59

Vid sitt sammanträde i mitten av mars fastställde direktionen vår årsredovisning som sedan godkändes av revisionen. 2016 var året då vi började arbeta utifrån det nya handlingsprogrammet för 2016-2019, trafikolyckorna i vårt område minskade och vi anställde tjugo nya brandmän och en ny förbundsdirektör till förbundet.

Under 2016 arbetade vi också fram ett förbundsövergripande koncept för vattensäkerhet som lanserades i sommarens kampanj Simma lugnt. Under hösten besökte påven Lund och Malmö, vilket krävde särskild planering av vår beredskap. Vi informerade under året över 63 500 personer i olika möten och utbildningar och mycket därtill.

Nedan kan du läsa ett axplock, och här kan du läsa årsredovisningen 2016 i sin helhet.

TRAFIKOLYCKORNA MINSKADE, NÅGOT FLER OLYCKOR TOTALT
Antalet trafikolyckor i vårt område har minskat, och det är främst i Malmö och Kävlinge som vi ser denna nedgång. Kopplat till detta ser vi också att antalet skadade och omkomna i trafiken minskar. Övriga olyckor har ökat något, vilket har lett till att det totala antalet uttryckningar till olyckor inom vårt geografiska område ökade till 2458 utryckningar, jämfört med 2230 föregående år.

MED NY KRAFT MOT SAMMA MÅL
Vi inledde året med att arbeta utifrån vårt nya handlingsprogram, som anger inriktningen för oss under åren 2016-2019. Inriktningen i stort är densamma som förut - ett olycksfritt samhälle. Under året har vi rekryterat en ny förbundsdirektör i Linda Kazmierczak, tidigare beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Kronoberg. Linda ersatte föregångaren Per Widlundh som gick i pension i början av 2017. Vi har även rekryterat tjugo nya brandmän under året.

ÖKAD UPPLEVD TRYGGHET
Enligt en boendeundersökning som vi genomfört i Herrgården i Malmö är den upplevda tryggheten större. Undersökningen visar även att de boende har tagit till sig vårt budskap om vikten av att ha en fungerande brandvarnare hemma. De känner sig också tryggare i hur de ska agera vid och förebygga bränder i bostaden.

VATTENSÄKERHET
Färre ska drunkna i våra kommuner och under våren arbetade vi fram ett koncept för vattensäkerhet som handlar om att känna trygghet vid vatten. Med grundbudskapet att okunskap är farlig, inte vatten, lanserades konceptet i sommarens kampanj Simma lugnt. Kampanjen byggde på närvaro och prova på-aktiviteter på stränder och badplatser runtom i våra medlemskommuner.