Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Siren för viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten

5 december, 2016, kl 10:00

Hör du tutan klockan tre idag? VMA testas den första helgfria måndagen i december.

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Läs mer om VMA på MSBs hemsida.