Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - DSC_0356_edit.jpg

Stor insats i Malmö i natt

26 april, 2016, kl 11:43

Med anledning av nattens händelse på bangården i Malmö där två godståg kolliderade och det fanns misstanke om läckage av det mycket farliga ämnet natriumcyanid, har vi sammanställt några vanliga frågor och svar kring insatser som denna.

Det var alltså vid 04.01 i natt som ett larm inkom om en tågurspårning vid bangården i Malmö. Två godståg hade kolliderat vid rangering och personalen som arbetade med detta larmade SOS Alarm. Ett av de inblandade tågen hade en vagn som innehöll det mycket farliga ämnet Natriumcyanid, och det fanns en misstanke om eventuellt läckage. Efter några timmar kunde vi konstatera att inget läckage påträffats och räddningsinsatsen avslutades vid 07-tiden på morgonen.

Vilket ämne misstänktes ha läckt?
Nattens misstänkta läckage handlade om ämnet Natriumcyanid, som används inom metallindustrin. Det är ett mycket giftigt ämne som är direkt livsfarligt vid inandning eller i kontakt med hud.

Vem larmas till insatser med farliga ämnen?
När vi får larm om misstänkt läckage av farligt ämne vet vi aldrig i förväg omfattningen eller allvaret av läckaget. Läckage är väldigt personalkrävande och man kan komma att arbeta under lång tid, och då behöver vi dimensionera upp personal på plats så att vi kan bytas av efter en tid.

Vid nattens händelse i Malmö larmades samtliga brandstationer i Malmö; Centrum, Jägersro och Hyllie, som är vår specialiserade kemenhet med förmågan undersöka farliga ämnen i speciell skyddsutrustning. Larmades gjorde också brandstationen i Löddeköpinge och vår saneringsenhet som finns i Löddeköpinge. Även station Burlöv fanns på plats, dels med anledning av vår drönare som är placerad där, dels som en beredskapsfunktion vid händelse av nya larm. Yttre befäl norr och yttre befäl söder fanns på plats som insatsledare.

Utöver dessa sattes även en stabsresurs in på plats, vars uppgift här var att arbeta med ett värsta-scenario samt med risker och analys. Deras fokus har legat på att identifiera eventuella risker som kan komma i ett senare skede, så att vi kan vara förberedda på olika tänkbara scenarios.

Hur arbetar vi vid insatser med farliga ämnen?
Det ser olika ut vid olika typer av händelser. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, t.ex. miljön där läckaget ägt rum, vilket ämne som har läckt eller om det finns personer inblandade. Utsläppskällan är en annan faktor som är viktig att ta hänsyn till. I nattens händelse var utsläppskällan en tågvagn, som är en stor källa, men det kan också röra sig om ett laboratorium eller ett läckage i ett provrör. Allt detta måste tas i beaktande när vi beslutar om vilka enheter som åker till platsen och vilka insatser vi sedan gör på plats.

Vi insatsen i Malmö i natt arbetade vi med avspärrning av området, tågtrafiken stoppades, vi kontrollerade tågvagnen för eventuellt läckage och vi använde oss av en drönare för att undersöka från ovan. Vid 07-tiden konstaterades att inget läckage påträffats och räddningsinsatsen avslutades för vår del.

Vad är kemdykning?
Kemdykning är när man arbetar med farliga ämnen iklädd en kemdräkt och andningsskydd. Arbetsmiljöverket definierar det kemdykning såhär: ”Inträngande i område där luftföroreningar sprids okontrollerat eller i område med syrebrist (oxygenbrist) för att rädda liv, bekämpa utflöde av kemikalier eller liknande klädd i kemskyddsdräkt och med andningsapparat på.”

Vad är en kemdräkt?
En kemdräkt, eller kemskyddsdräkt, är särskilda skyddskläder som används vid kemdykning.

Finns en specialiserad kemenhet inom Räddningstjänsten Syd?
Ja. Station Hyllie i Malmö är specialiserad kemstation och på brandstationen finns utrustning och kompetens för att hantera kemikalieolyckor. Delar av den regionala kemförmågan i Skåne finns här i form av specialfordon, utrustning och kemdykare.  

I samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) finns det även en ”Avancerad Indikeringsenhet” som med specialutrustning kan mäta och identifiera okända kemikalier vid exempelvis ett utsläpp. Hyllie har också en RIB-båt för att kunna lägga ut länsor i oljehamnen vid till exempel ett oljeutsläpp. En RIB-båt är en hybrid mellan en vanlig båt och en gummibåt. RIB-båten ägs till hälften av CMP (Copenhagen Malmö Port).

Organisationen har även en saneringsenhet i Löddeköpinge där vår kemsaneringsutrustning finns.

Fotnot: Bilden är tagen vid en kemövning.