Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - SlutrapportLarkonf.jpg

Slutrapporten från projektet Brandstation för alla är klar

26 maj, 2016, kl 10:00

Här kan du ta del av slutrapporten från det femåriga projektet En Brandstation för alla.

I fem år arbetade vi med det MSB-finansierade projektet En Brandstation för alla (BFA). Målet - som vi uppnådde - var att skapa numerärt jämställda arbetslag på station Lund, att förbättra ergonomin och att skapa en arbetsplats som är fri från kränkningar och särbehandling.

Räddningstjänsten Syd drev projektet BFA mellan 2010 och 2015. Det avrundades med en lärandekonferens i mars 2016 där vi delade med oss av våra lärdomar och inspirerade andra svenska räddningstjänster att arbeta med jämställdhet.

Slutrapporten från projektet hittar du här.

Här kan du läsa mer om projektet.