Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - trioisthlm_edit.jpg

Räddningstjänsten Syd gjorde avtryck i samtal med inrikesministern

8 februari, 2016, kl 09:49

Distriktschef Attila Jensen och Nikola Obradovic, förordnad styrkeledare, deltog i rundabordssamtal om hot och våld på Regeringskansliet.

På agendan stod hot och våld som drabbar eller riskerar att drabba personal inom polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården. Syftet med mötet varr att diskutera hur risken för hot och våld kan minskas. Räddningstjänsten Syd föreslog en annan vinkel; hur socialt förebyggande arbete kan göra vardagen bättre, både för de boende och för de som arbetar i området.

– Samverkan med andra aktörer är en framgångsfaktor, säger distrikstchef Attila Jensen. 

– Det finns många bra exempel på det arbete som pågår ute i landet. Räddningstjänsten i Region syd har exempelvis dramatiskt minskat antalet våldstillfällen mot brandkåren, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett uttalande från Regeringskansliet.

Intresset för Räddningstjänsten Syds metoder var stort. Vi har blivit inbjudna att berätta om våra erfarenheter hos andra myndigheter, säger Nikola Obradovic
- Mötet var ett fantastiskt initiativ från inrikesministerns sida.

Andra deltagare var bland annat Räddningstjänsten Storgöteborg, MSB, Polismyndigheten, Polisförbundet, Region Skåne, Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting, Storstockholms brandförsvar, SKL och Vårdförbundet.

Räddningstjänsten Syd var inbjudna för att  berätta om våra resultat med minskande antal bränder och en nedåtgående trend när det gäller hot och våld. En bidragande faktor till detta är socialt förebyggande arbete som riktar sig till alla åldrar.
Inrikesminister Anders Ygerman önskade särskilt att brandmän som själva upplevt hot och våld i tjänsten skulle delta i mötet.

 

I våra medlemskommuner (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö) minskar antalet bostadsbränder, och under 2015 hade vi inga tillbud av typen hot och våld mot medarbetare.
Läs mer i rapporten om social trygghet i Malmö stad.


Läs vad andra skriver om mötet
Utryckningsfordon vandaliseras - Studio Ett
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6363407

Ygeman hoppfull efter träff med Blåljussverige
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/ygeman-hoppfull-efter-traff-med-blaljussverige/

Bild för - RISK870.jpg