Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - oxiesamarbetet_3_870.jpg

Nytt samarbete för att stärka Oxieelever

8 november, 2016, kl 09:24

Ett nytt samarbete mellan polisen, räddningstjänsten, stadsområdesförvaltning Söder, Oxievångsskolan och MFF har idag startat upp och presenterats på ett pressmöte på Swedbank Stadion.

Samarbetet sker inom ramen för lokalpolisområde Malmö Söders medborgarlöfte och Räddningstjänsten Syds arbete för att skapa social trygghet. Samarbetet innebär att elever med idrottsinriktning i åk 7 på Oxievångsskolan får undervisning och träning ett lektionspass per vecka tillsammans med alla de medverkande organisationerna. Syftet är att främja goda relationer mellan skolelever, polisen, räddningstjänsten och MFF, förmedla goda samhällsbilder till eleverna, nå ökad förståelse och insikt i de olika verksamheterna och förmedla ett budskap med fokus på etik, moral och gemenskap. 

Sammanfattning av organisationernas medverkan
Oxievångsskolan lovar samarbete i planering och genomförande och att samtliga elever får del av projektet på olika sätt.

Stadsområdesförvaltning Söder lovar att bidra med fritidsassistenter och lokaler.

MFF lovar att bidra med tränare och material till fyspass och teoripass men också att upplåta Swedbank Stadion till träning en gång i månaden. Hela skolan ska även få inbjudan till en allsvensk match per läsår.

Polisen lovar deltagande av supporterpoliser i undervisningen och att vara stöd och goda föredömen för ungdomarna.

Räddningstjänsten medverkar med brandmän och instruktörer som lär ut brand- och olyckskunskap samt ger insikter om värdegrundsfrågor och goda attityder.  

Så här säger ansvariga
- Det är skolans ansvar att samverka med omvärlden. Det här är en fantastisk möjlighet för våra elever att möta och lära känna andra aktörer i samhället samtidigt som vi sätter elevernas hälsa, kost och träning i fokus, säger Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan.

- Det här är ett riktigt spännande koncept, säger Patrik Widerberg, tf avdelningschef för områdesutveckling i Stadsområdesförvaltning Söder. Det passar bra nu när vi går in i ett jubileumsår för Oxie. Oxie har ju varit en del av Malmö stad i 50 år.

- Malmö FF är mycket glada att få ingå i ett sammanhang med så starka och betydelsefulla partners som Oxievångsskolan, Polisen och Räddningstjänsten. Tillsammans kan vi verka för att på ett positivt sätt förstärka barnens förhållande till hälsa och träning, goda värderingar och skolans och andra viktiga samhällsinstansers stora betydelse, säger Jan-Olov Kindvall, Malmö FF.

- När vi är tillsammans med eleverna så här har vi möjlighet att lära känna varandra bättre och på så sätt bygga starka relationer. Vi ser också en möjlighet att öka ungdomarnas kunskap att framför allt förebygga, men även agera om en olycka inträffar, säger Mattias Karlsson från Räddningstjänsten Syd.

- Ett av polisens viktiga fokus är det förebyggande arbetet, det här är ett sätt att möta ungdomar i Malmö. Detta handlar om samarbete, om möten, att ge ungdomar hjälp att göra rätt val i livet och samtidigt ha roligt. För polisen är det viktigt att få med alla aktörer i samhället som har ansvar för ungdomars utveckling. Det här är början till ett nytänk för oss alla, säger Zoran Markovic, kommunpolis i lokalpolisområde Malmö Söder.

Bild för - oxiesamarbetet_2_870.jpg
Bild för - oxiesamarbete_870.jpg