Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommentar till artikeln om Räddningstjänstpersonal i beredskap i Kävlinge

3 november, 2016, kl 10:45

​I Sydsvenskans artikeln Brandman förbannad på bilister: ”De flyttar inte på sig” påstås det att deltidsbrandmän har rätt att bryta mot trafikreglerna under inryckning till brandstationen. Detta är felaktigt.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) får inte bryta mot trafikreglerna vid inryckning till stationen. Inryckning till stationen ska alltid ske säkert och får inte utsätta medtrafikanter för fara. Det är alltid föraren som är ytterst ansvarig för framfarten av fordonet och ytterst ansvarig om en olycka skulle ske. 
RiBare har beredskap i hemmet eller på sin ordinarie arbetsplats. När larmet går har de fem minuter på sig att ta sig till brandstationen och klä sig för utryckning. 

En förutsättning för vårt nuvarande upplägg med räddningspersonal i beredskap är att man ska klara av att infinna sig på brandstationen inom föreskriven tid, utan att bryta mot några trafikregler. Därför har vi en gräns som är väl tilltagen inom det område som brandmannen får vistas i för att hinna i tid. Inom denna gräns finns bostaden och arbetsplatsen.
Kävlinge deltidsstation är bemannad av räddningstjänstpersonal i beredskap (i hemmet och på sin ordinarie arbetsplats) året runt, dygnet runt.

Frågor besvaras av produktionschef Ulf Nilsson.