Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - HembesokNyhet.jpg

Hembesök i fokus

2 februari, 2016, kl 11:10

Bostadsbränderna minskar när räddningstjänsten gör hembesök. Nu vill vi öka kunskapen om hembesök med en film och en vägledning.

Tjugofyra7 skriver om våra hembesök som en metod för att minska antalet bostadsbränder.
Läs artikeln här. http://www.tjugofyra7.se/artiklar/Nyhet/hembesok-vagledning/

Under förra året ökande bostadsbränderna i Sverige, men inte i våra fem medlemskommuner. Vi tror att det är våra hembesök som gör skillnaden.
Räddningstjänsten Syd genomför hembesök sedan 2010. Det är en metod från Storbritannien som har visat sig ge goda resultat. Hembesöken görs av våra brandmän eller instruktörer som berättar hur man kan förebygga en brand och hur man ska agera om det börjar brinna i bostaden eller om man ser rök i trapphuset.

Vi går igenom vilket brandskydd som är rekommenderat, och uppmärksammar om något är brandfarligt i bostaden. Vi tar även upp vanliga brandorsaker och hur dessa kan hanteras, till exempel en brand på spisen. Vi erbjuder även anpassade hembesök för dig som har någon typ av funktionsnedsättning eller kognitiv nedsättning.
Läs mer om hembesök.

Vi har tagit fram en riktlinje för riktade kommunikationsinsatser, som hembesök, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Kampanj-Aktiv-mot-brand/Riktade-kommunikationsinsatser1/

Vi har även gjort en film om hembesök. Filmen finns på svenska och engelska. Du hittar den på vår YouTubekanal.