Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - pavebesok_870.jpg

Vår beredskap under påve Franciskus besök

26 oktober, 2016, kl 12:58

Den 31 oktober - 1 november besöker påve Franciskus Lund och Malmö när katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. I samband med besöket förstärker Räddningstjänsten Syd sin beredskap.

Under måndagen hålls en gudstjänst i Lunds Domkyrka samt ett event på Malmö Arena. På tisdag förmiddag hålls en katolsk mässa på Swedbank Stadion i Malmö.

Tusentals besökare väntas till de bägge städerna för att ta del av den historiska händelsen, och över 500 journalister från olika länder ska ackrediteras för att kunna bevaka aktiviteterna på plats.

Säkerhetspådraget är stort och logistiken omfattande med åtgärder som bland annat påverkar trafik och framkomlighet i närheten av de platser som påven ska besöka. Det förväntas vara hård belastning på järnvägsstationer, lokaltrafik och vägnät under dessa dagar.

Mot bakgrund av detta är det nödvändigt för flera myndigheter att höja beredskapen. Räddningstjänsten Syd kommer utöver ordinarie beredskap även att ha extra resurser för att hantera eventuella händelser i samband med besöket.

Vad är Räddningstjänsten Syds uppdrag?
Vårt uppdrag är som alltid att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Hur ser beredskapen ut?
Vår ordinarie organisation och beredskap förstärks. Förstärkningen omfattar såväl ledning av insatser som operativa styrkor i anslutning till de platser påven besöker. Resurserna är planerade för att kunna hantera olika händelsetyper, allt från bränder och trafikolyckor till utsläpp av okända ämnen, räddningsinsatser vid ras med mera.

Läs mer om påvens besök
Många organisationer är engagerade i planeringen och genomförandet av påvens besök i Lund och Malmö. Du kan läsa mer om bakgrunden, säkerheten, aktiviteterna och hur det påverkar just dig under länkarna nedan.

Svenska kyrkan

Katolska kyrkan

Lunds kommun

Malmö stad

Polisen

Skånetrafiken