Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - setting_sights_870.jpg

Artikel i Crisis Response om ökad social trygghet

11 januari, 2016, kl 10:59

Lärande projekt för högstadieelever, skolbrandmän, brand- och säkerhetsvärdar, hembesök och Homeparties. Det är några av alla de aktiviteter som vi arbetat med de senaste åren för att minska antalet olyckor, öka individers kunskap och bidra till en ökad social trygghet i samhället.

Nu beskrivs vår resa i globala Crisis Response. En resa som fortfarande pågår och nu får ytterligare fart med stöd av förbundets nya handlingsprogram.

Ta gärna del av artikeln här.

Setting sights on social safety not social unrest (pdf)