Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppdrag ska sprida budskap om brandskydd

21 maj, 2015, kl 14:13

Räddningstjänsten Syd jobbar dagligen med olika kommunikationsinsatser för att förhindra olyckor. Nu ska dessa paketeras för att kunna användas av andra organisationer som vill sprida kunskap om brandsäkerhet.

Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det handlar om att ta fram koncept för hur man kan sprida budskap om brandskydd – både till allmänheten i stort men också till specifika målgrupper som seniorer, unga vuxna som flyttat hemifrån samt personer med begränsade kunskaper i svenska språket.

Tanken är att det ska landa i ett metodstöd för hur man kan planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser. Metodstödet ska i första hand rikta sig till andra räddningstjänster och organisationer som vill komma igång med ett sådant arbete för att sprida kunskap om brandsäkerhet.

- Vi vet att Räddningstjänsten Syd har satsat på olika former av riktade kommunikationsinsatser, till exempel hembesök, de senaste åren. De har även vågat testa sig fram för att hitta koncept som fungerar för olika mottagare och situationer. Därför tror vi att de på ett bra sätt kan skapa ett metodstöd som andra kommuner kan ha stor nytta av, säger Malin Vestin, brandingenjör på MSB.

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt av brand
Uppdraget är inom ramen för den nationella strategin för att stärka brandskyddet för den enskilda människan, som MSB driver sedan 2009. Strategin har som vision att ”Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”.

Anna Åhsberger, brandingenjör, är uppdragsledare hos Räddningstjänsten Syd.

- För att få genomslag med budskap om brandsäkerhet hos de vi möter är det viktigt att informationen anpassas efter individens behov och intressen. Min förhoppning är att uppdraget resulterar i ett stöd som tipsar om vilken information som behöver nå ut, till vem den ska nå ut, och inte minst hur du når ut med ditt budskap på bästa sätt, säger Anna Åhsberger.

Uppdraget ska vara klart till den 1 oktober 2015.