Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tre medarbetare fortsätter till Nepal

28 april, 2015, kl 14:04

Insatsen i Nepal har fått en ny inriktning. Just nu är det bland annat experter inom logistik, IT- och telekommunikation, stab och ledning samt koordinering som efterfrågas. Tre medarbetare från Räddningstjänsten Syd reser nu vidare till Nepal för att ingå i den nya räddningsstyrkan.

Följ utvecklingen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats www.msb.se/nepal

150428 Efter att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fått klartecken att bistå Nepal efter jordskalvet har Räddningstjänsten Syd idag skickat en räddningsgrupp om åtta medarbetare för att delta i räddningsarbetet.

Samtliga ingår i insatsstyrkan SWIFT USAR (Swedish International Fast Response Team - Urban Search And Rescue), som på uppdrag av FN kan aktiveras snabbt för akuta internationella räddningsinsatser.

De skånska deltagarna i SWIFT USAR deltar återkommande i internationella övningar och flera har tidigare erfarenhet från stora och omfattande räddningsinsatser runt om i världen.

I teamet ingår bland annat medarbetare som ska fungera inom stab- och ledningsenhet, rescue officers, safety officers och technical search.