Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

När hörseln behöver förstärkning

5 mars, 2015, kl 14:31

Vad händer om brandvarnaren larmar på natten när hörapparaten ligger på nattduksbordet? Hos Anna-Greta är larmet kopplat till en vibrationsplatta i sängen som väcker henne om det börjar brinna.

När brandmännen på Räddningstjänsten Syds station i Hyllie gjorde hembesök på seniorboendet Södertorpsgården träffade de Anna-Greta. Under hembesöket visade det sig att Anna-Greta har en hörselnedsättning och använder hörapparat. Men bara på dagen. På natten tar hon av sig hörapparaten. Det innebär att hon inte kan höra om brandvarnaren larmar.

- Vi hjälpte Anna-Greta att kontakta sin audionom. De beställde och installerade en vibrationsplatta och en brandvarnare som är kopplade till varandra. Skulle det börja brinna kommer plattan att vibrera så att Anna-Greta vaknar, berättar Sonja Adzic, brand- och säkerhetsvärd på Räddningstjänsten Syd.

Så nu kan Anna-Greta sova gott förvissad om att brandskyddet i hennes boende är anpassat efter just hennes behov. Precis som det ska vara!

Fakta om hjälpmedel
Eftersom Anna-Greta uppfyller Region Skånes krav på kostnadsfria hörseltekniska hjälpmedel blev hon ordinerad en vibrationsplatta och en brandvarnare inklusive installation.

Läs mer om hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar här

Fakta om hembesök
Räddningstjänsten Syd gör hembesök i alla medlemskommuner (Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge). Under ett hembesök pratar vi om brandskydd och brandsäkerhet. Om vad man kan göra själv för att förhindra en brand, och hur man ska agera om det ändå händer. Eftersom risken att drabbas av en brand ökar med åldern gör vi även anpassade hembesök för seniorer där det kan finnas behov av förstärkt brandskydd.

Läs vår broschyr om brandsäkerhet i hemmet