Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - BackdropCollage4_870.jpg

Välkommen med dina synpunkter på vårt nya handlingsprogram

14 september, 2015, kl 09:24

Räddningstjänsten Syd bjuder in till medborgarsamråd. För dig som bor, vistas och verkar i medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund, Malmö.

Välkommen med dina synpunkter på vårt nya handlingsprogram!

Vårt handlingsprogram för perioden 2016-2019 samråds nu med tjänstemän och handläggare i våra fem medlemskommuner. Samråd sker också med andra räddningstjänster i vår närhet, organisationer och intressenter som Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kommunförbundet Skåne, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Trafikverket, Polismyndigheten Skåne, Region Skåne, SOS Alarm AB, Luftfartsverket liksom med Københavns Brandvæsen och Tårnby Brandvæsen.

Vi vill gärna att du som bor, vistas eller verkar i någon av våra medlemskommuner tycker till och ger oss dina synpunkter. Det kan du göra fram till den 16 oktober genom att maila oss på adressen handlingsprogrammet@rsyd.se

De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras för att eventuellt arbetas in i handlingsprogrammet. Slutligen ska detta fastställas av vår direktion den 15 december 2015.

Handlingsprogram 2016-2019 (150828)